Ideální (Božský) protokol a co světu chybí k jeho realizaci?

Chainlink blockchain connection - the god protocolPředstavte si ideální protokol. Měl by představovat tu nejspolehlivější třetí stranu – jakési božstvo, které je na straně všech. Všechny strany by posílaly své vstupy Bohu. Bůh by spolehlivě určil výsledky a vrátil výstupy. Bůh, který je v konfesním uvážení tím nejvyšším, by spolehlivě zajišťoval, že se žádná ze zúčastněných stran neučila a neprofitovala ze vstupů jiných stran, ale pouze ze svých vlastních vstupů a výstupů. “  — Nick Szabo, The God Protocol,  zde.

V roce 1997 publikoval Nick Szabo (považován mnohými za autora Bitcoinu) tuto svou teorii ideálního, tzv. božského protokolu. Ve zkrácené verzi popsáno již na začátku článku, jedná se o jakousi třetí stranu, které díky své technické vyspělosti důvěřují všichni. „Protokol“ by pak měl umět rozhodnout a vydat stanovisko, výstup, který splňuje přesně podmínky, jež si strany vstupující do vztahu s tímto systémem stanovily. Zároveň by ale neměl existovat jakýkoliv důvod k podezření z manipulace jednou ze stran v tomto vztahu.

V roce 1997 absolutně a dnes ještě stále z velké části je svět nastaven na fungování skrz takzvané digitální centralizované systémy. Počínaje emailem, který je provozován na serverech jedné firmy, sociální sítě, provozované jednou společností, platební sítě MasterCard nebo Visa a další. Díky těmto systémům se svět vyvíjí a samozřejmě je to dobře. Nicméně tento svět plný centralizovaných systémů klade i vysoké nároky na provozovatele těchto centralizovaných systémů. To z pohledu jak zajištění bezpečnosti, tak ale i z pohledu integrací mezi sebou samými za účelem provozu různých služeb. Nutno podotknout, že z pohledu bezpečnosti centralizované systémy výrazně kulhají a problémy se nevyhnou ani velkým společnostem jako je Facebook, Google, Paypal a spol. V neposlední řadě pak aspekt ekonomický – funkčnost služeb skrz centralizované systémy vždy platí konzument.

 

Jak funguje platební karta (zjednodušeně)?

Příkladem spojení centralizovaných systémů je obyčejná platba v obchodě . Hodně z nás, včetně mě donedávna, si myslelo, že pokud na pokladně zaplatíte kartou, peníze  z Vašeho účtu odejdou na účet obchodníka. Skutečně tomu tak je, ale …

  • Vaše karta je ve skutečnosti jen záznam v databázi poskytovatele karet a nejsou na ni reálně žádné peníze
  • Peníze jsou ve vaší bance – platíte bance za to, že udržuje peníze na vašem účtu a zprostředkovává vám možnost operovat s nimi pomocí karty
  • Karta tedy (a samozřejmě nejenom) vydá pokyn k platbě – převodu peněz z vaší banky do banky obchodníka
  • …Teprve potom dostane obchodník peníze…

… nicméně nedostane ve skutečnosti to co jste mu zaplatili – po cestě musíme z převáděné částky odečíst náklady na provoz všech těchto systémů, které ono pípnutí na terminálu umožnily …

Jde to i jinak?

Ano. Vraťme se k Božskému protokolu. Co kdyby se ve skutečnosti obchodník i Vy dohodli – že digitální platbu uskutečníte přímo na jeho účet při dodání zboží. Obrátili by jste se tedy na někoho, komu oba důvěřujete a s klidem by jste tedy nákup, obchod uskutečnili. Jak na to?

To, co jsme právě popsali, je tzv. smart contract. Smart Contract je zjednodušeně digitalizovaná smlouva mezi stranami. V našem případě je smlouva jednoduchá – jakmile obdržím zboží, strhne se z mého účtu obnos peněz a připíše na účet obchodníka. Bez žádných prostředníků, bez žádných dalších poplatků.

Co světu tedy chybí?

Smart contracts by ale nemohli existovat bez blockchainu (krátce jsme se blockchain popisovali zde). Právě blockchain a jeho různé verze nám dávají první základy k existenci Božského protokolu. Zejména systémy na nichž je založen Bitcoin nebo Ethereum, jsou decentralizované – tedy splňují první předpoklad pro to, aby jim strany, které se účastní vztahu mohly důvěřovat. Blockchain sám o sobě ale neumí vztah vyhodnotit. To umožňuje právě smart kontrakt – tedy jakási digitální podoba smlouvy, která definuje podmínky vstupu a výstupu. V uvedeném příkladu tedy – já jako zákazník obdržím zboží a tento fakt je jediným důvodem proč obchodníkovi odeslat peníze – vše zastřešeno a definováno smart kontraktem.

Blockchain, smart kontrakty, co tedy chybí? Abychom mohli tento svět propojit se světem, ve kterém existujeme, potřebujeme ještě jednu vrstvu. Vrstvu, která efektivně umožní převod věcí, ať už hmotných nebo nehmotných, do blockchainu ke smart kontraktům.

Projekt Chainlink

Projekt Chainlink si klade ambiciózní úkol, a zdá se že se mu to daří – tedy vytvořit chybějící vrstvu, která umožní propojit světy blockckchainu, smartkontraktů a realných věcí za účelem vytvoření Božského protokolu.

Chainlink network

Čtěte také:

Archiv všech článků