Scénář úspěchu Bitcoinu (část 6. ze 6)

Pozn.: Tento článek je se svolením autora (Vijay Boyapati) přeložený z anglického originálu „The Bullish Case for Bitcoin (part  4)“, který naleznete zde.

Bitcoin s velkým B se v textu používá ve významu Bitcoinu jakožto sítě, algoritmu. Bitcoin s malým b pak jako mince v této síti.

 

Část 6. – Mylné představy, reálná rizika a závěr

the bullish case for bitcoin CZFork Bitcoinu

V roce 2017 se stalo trendem nejen napodobovat bitcoinový software, ale současně s tím i zkopírovat celou historii jeho minulých transakcí (známých jako blockchain). Tím, že konkurenti zkopírovali blockchain Bitcoinu do určitého bodu a poté ho rozdělili na novou síť, v procesu známém jako ‘‘fork‘‘ (neboli česky rozdělení), dokázali rozdistribuovat svůj token mezi velké množství uživatelů.

 

the bullish case for bitcoin - bitcoin fork

 

Nejvýznamnější fork tohoto druhu se stal 1. srpna 2017, kdy byla vytvořena nová síť známá jako Bitcoin Cash (BCash). Pokud měl někdo před tímto datem N bitcoinů, tak po forku vlastnil N bitcoinů a zároveň N BCash tokenů. Malá, ale hlasitá komunita zastánců BCash se neúnavně pokoušela přivlastnit si značku ‘‘Bitcoin‘‘, a to jak pojmenováním své nové sítě, tak kampaní, která měla přesvědčit nováčky, že BCash je ‘‘skutečný‘‘ Bitcoin. Tyto pokusy byly vesměs neúspěšné a toto selhání se odráželo v tržní kapitalizaci obou sítí. Existuje však stále zjevné riziko, že by někdo další mohl zkopírovat Bitcoin a jeho blockchain a předběhnout ho v tržní kapitalizaci, čímž by se de facto stal Bitcoinem.

 

Z hlavních forků bitcoinové a etereové sítě lze vypozorovat jedno důležité pravidlo. A to, že většina tržní kapitalizace zůstane v síti s nejlepší a nejaktivnější komunitou vývojářů. Přestože Bitcoin lze považovat za rodící se měnu, je to také počítačová síť postavená na softwaru, který je třeba udržovat a vylepšovat. Nákup tokenů v síti s malou nebo nezkušenou podporou vývojářů, by se podobal nákupu klonu systému Microsoft Windows, který nebyl podporován nejlepšími vývojáři společnosti Microsoft. Z historie forků, ke kterým došlo v roce 2017, je zřejmé, že nejlepší a nejzkušenější počítačoví vědci a kryptografové se zavázali vyvíjet původní Bitcoin a nikoliv rostoucí legie imitátorů, které z něho byly vytvořeny.

Opravdové rizika

Přestože běžná kritika Bitcoinu z mediální a ekonomické profese je neopodstatněné a založená na chybném chápání peněz, existují reálná a významná rizika investice do Bitcoinu. Pro potenciálního investora je důležité porozumět a zvážit tato rizika před tím než investuje do Bitcoinu.

 

Protokolová rizika

Je možné, že bitcoinový protokol a kryptografické základy, na nichž je postaven, mají vadu designu. Popřípadě může být Bitcoin ohrozen vývojem kvantových počítačů. Nalezení chyby v protokolu nebo pokrok výpočetní techniky umožňující dešifrování bitcoinové sítě, by mohli vážně ohrozit důvěru v Bitcoin. Riziko chyby v protokolu bylo nejvyšší v prvních letech vývoje Bitcoinu, když ještě nebylo jasné, dokonce i ostříleným kryptografům, že Satoshi Nakamoto skutečně našel řešení problému byzantských generálů. Obavy z vážných nedostatků v tomto protokolu se v průběhu let rozptýlily, ale vzhledem k jeho technologické povaze tu toto riziko bude vždy, i když pouze jen jako okrajové.

 

Zavírání burz

Díky jeho decentralizaci, prokázal Bitcoin pozoruhodný stupeň odolnosti vůči četným pokusům vlád o jeho regulaci nebo uzavření. Nicméně burzy obchodující s bitcoiny jsou však vysoce centralizované a mají sklon k regulaci a uzavření. Bez umožnění výměny bitcoinů a ochoty bankovních systémů s nimi obchodovat by byl tento proces zpeněžování vážně oslaben, možná i zcela zastaven. Samozřejmě pro Bitcoin existují alternativní zdroje likvidity, jako jsou mimoburzovní makléři a decentralizované trhy pro nákup a prodej bitcoinů (jako localbitcoins.com). Nejlikvidnější burzy, kritické pro stanovení jeho ceny, jsou však všechny centralizované.

 

Toto riziko se snižuje díky různým legislativám v jiných zemích. Binance, prominentní burza, se po svém začátku v Číně přestěhovala do Japonska poté, co čínská vláda zakázala její fungování. Avšak vlády jednotlivých států jsou opatrné, aby nepotlačily vznikající průmysl, který se může ukázat stejně významný jako je nyní internet. Tím by totiž přišly o obrovskou konkurenční výhodu vůči jiným národům.

 

Proces monetizace Bitcoinu by se dal zastavit pouze světovým koordinovaným odstavením bitcoinových burz. Je to nyní jen na Bitcoinu, aby se stal tak široce přijímaným, že jeho úplné zastavení se stane politicky nemožným, stejně jako například úplné zastavení internetu. Možnost takového zastavení je však stále reálná a musí být zohledněna v rizicích investic do Bitcoinu. Jak bylo řečeno v předchozí části, státy se konečně staví čelem k hrozbě, že by digitální měna, která není vládní a odolná vůči cenzuře, představovala jejich měnovou politiku. Je otazníkem, zda začnou této hrozbě čelit dříve, než bude Bitcoin natolik zakořeněn, že politická akce proti němu bude neúčinná.

 

Zastupitelnost

Otevřená a transparentní povaha bitcoinového blockchainu umožňuje státům označit určité bitcoiny jako „poskvrněné“ kvůli jejich použití v zakázaných činnostech. Ačkoli bitcoinová cenzurní rezistence na úrovni protokolu umožňuje přenos těchto bitcoinů, pokud by se objevily předpisy zakazující používání těchto znehodnocených bitcoinů burzami nebo obchodníky, mohly by být z velké části bezcenné. Bitcoin by pak ztratil jednu z kritických vlastností peněžního statku: zastupitelnost.

 

Ke zlepšení zastupitelnosti Bitcoinu bude třeba zlepšit úroveň protokolu, a tím se zlepší i soukromí transakcí. I když dochází k novému vývoji, průkopníky jsou například Monero či Zcash, je třeba učinit zásadní technologické kompromisy mezi účinností, složitostí Bitcoinu a soukromí transakcí. Zůstává otázkou, zda lze do Bitcoinu přidat funkce zvyšující ochranu soukromí způsobem, který neohrozí jeho funkci peněz.

 

Závěr

Bitcoin je vznikající měna, která přechází ze sběratelské fáze monetizace do úložiště hodnoty. Jako nevládní peněžní statek je možné, že se Bitcoin v určité fázi v budoucnosti stane globální měnou stejně jako zlato během klasického zlatého standardu v 19. století. Přijetí Bitcoinu jako globální měny je pro něj přesně tím scénářem úspěchu, jež byl rozpoznán Satoshi Nakamotem již v roce 2010 v e-mailové výměně s Mikem Hearnem:

 

Pokud si představíte, že se (Bitcoin) bude používat třeba jen pro zlomek světového obchodu, tak bude pro celý svět k dispozici jen 21 milionů mincí, takže cena jednoho bitcoinu bude mnohem větší.

 

Tento případ opsal ještě úderněji skvělý kryptograf Hal Finney, příjemce první bitcoinové transakce odeslané Nakamotem, krátce po oznámení prvního funkčního bitcoinového softwaru:

 

Přestavte si, že Bitcoin je úspěšný a stává se dominantním platebním systémem používaným na celém světě. V tom případě by se celková hodnota měny měla rovnat hodnotě celého bohatství na světě. Aktuální odhady celosvětového bohatství domácností, které jsem našel, se pohybují od 100 bilionů do 300 bilionů dolarů. S celkovým počtem 20 milionů bitcoinových mincí to dává hodnotu jedné mince přibližně 10 milionů dolarů.

 

I pokud se Bitcoin nestane plně rozvinutými globálními penězi a bude soutěžit se zlatem jakožto nevládní úložiště hodnoty, je v současné době masivně podceňován. Projekcí tržní kapitalizace nynější nadzemní zásoby zlata (přibližně 8 bilionů dolarů) na maximální počet bitcoinů (21 milionů mincí) dostaneme cenu přibližně 380 000 USD za bitcoin. Jak jsme viděli v předchozích částech, u atributů, díky nimž je peněžní zboží vhodným úložištěm hodnoty, je Bitcoin lepší než zlato, a to ve všech směrech s výjimkou historické osvědčenosti. Časem však nabyde Lindyho efekt na síle a zavedená historie již nebude pro zlato konkurenční výhodou. Není proto nepřiměřené očekávat, že se Bitcoin v příštím desetiletí přiblíží a možná překoná tržní kapitalizaci zlata. Nicméně, velkou část kapitalizace zlata tvoří centrální banky, které jej drží jako své úložiště hodnoty. Aby tedy Bitcoin mohl dosáhnout nebo překonat kapitalizaci zlata, určitá účast států bude nezbytná. Není jasné, zda se západní demokracie budou podílet na držení Bitcoinu. Je však více pravděpodobné a nešťastné, že prvními zeměmi, které vstoupí na bitcoinový trh, budou diktatury a kleptokracie.

 

I pokud se bitcoinového trhu nezúčastní žádný národní stát, je zde stále scénář pro úspěch Bitcoinu. Bitcoin jako nevládní úložiště hodnoty používaný dnes pouze drobnými a institucionálními investory je stále na počátku křivky adopce – tzv. nyní vstupuje na trh „raná většina“, zatímco vstup „pozdní většiny“ a „opozdilců“ je stále ještě roky vzdálený. S širší účastí drobných a zejména institucionálních investorů je možná cenová hladina Bitcoinu mezi 100 000 a 200 000 USD.

 

Jen málo investic, kterých se mohou lidé z celého světa účastnit, je asymetrických. Takovouto investicí je Bitcoin. Stejně jako u kupní opce je nevýhoda investora omezena na 1x, zatímco jejich potenciální vzestup je stále 100x či více. Bitcoin je první skutečně globální bublina, jejíž velikost a rozsah je omezen pouze touhou lidí chránit své úspory před rozmary vlády a její špatně řízené ekonomie. Bitcoin skutečně vzrostl jako fénix z popela globální finanční katastrofy z roku 2008 – katastrofy, která byla urychlena politikou centrálních bank, jako je Federální rezervní systém.

 

Kromě finančního dopadu, bude mít vzestup Bitcoinu, jakožto nevládního úložiště hodnoty, hluboké geopolitické důsledky. Globální neinflační rezervní měna přinutí národní státy změnit svůj primární mechanismus financování z inflace na přímé zdanění, což je politicky méně žádaná varianta. Vliv států se bude zmenšovat úměrně politickým nepříjemnostem spojených s přechodem na výhradní způsob financování pomocí zdanění. Kromě toho bude celosvětový obchod fungovat způsobem, který uspokojí snahu Charlese de Gaulla o to, aby žádný národ neměl nad žádným jiným privilegium:

 

Považujeme za nezbytné, aby mezinárodní obchod fungoval tak, jak tomu bylo před velkými neštěstími  světa, a to pomocí stabilní měnové základny, která není nikterak propojena s jakoukoliv konkrétní zemí.

 

Za 50 let bude touto měnovou základnou Bitcoin.

 

 

 


Část: |1| |2| |3| |4| |5| |6|

Čtěte také:

Archiv všech článků