Krypto slovník

Krypto slovníkSlovník výrazů a frází, které byste měli znát k orientování se v krypto světě.

 

51% Útok – takzvaný útok hrubou silou, kdy jednotlivec ovládá víc než polovinu celkové těžební síly (neboli hash ratu) dané kryptoměny.

Airdrop – distribuce digitální měny mezi účastníky airdropu, kteří splňují stanovené předpoklady.

All-Time High (ATH) – historicky nejvyšší cena dané kryptoměny.

Altcoiny – všechny kryptoměny kromě bitcoinu.

ASIC Miner – application specific integrated circuit (ASIC) miner je zařízení navrhnuté pouze k těžení specifické kryptoměny (např. bitcoinu), a to s maximálním výkonem.

Bitcoinová Dominance – podíl tržní kapitalizace bitcoinu k tržní kapitalizaci celého kryptotrhu (tj. k tržní kapitalizaci všech kryptoměn).

Bear Market (medvědí trh) – dlouhodobé období trhu s negativním trendem vývoje cen aktiv. V tomto období mají ceny aktiv tendenci klesat.

Black Swan Event – nečekaná událost, která má značný dopad na pohyb cen kryptoaktiv.

BUIDL – výraz odvozený od HODL. Je to přesmyčka anglického slova  build (stavět) a znamená zaměření se na vývoj technologií raději než na krátkodobý profit.

Bull Market (býčí trh) – dlouhodobé období trhu s pozitivním trendem vývoje cen aktiv. V tomto období mají ceny aktiv tendenci růst.

dApp – decentralizovaná aplikace. Aplikace operovaná více uživateli na decentralizované síti jakou je například ethereum.

Difficulty Bomb – exponenciální či významný nárust těžící náročnosti kryptoměny (často spojován s ethereem).

ERC-20 – technologický standard, který využívá smart kontrakty pro provoz tokenů na ethereum platformě.

Fiat – měna s nuceným oběhem vytvořená například úřední mocí.

FOMO – fear of missing out neboli česky strach z promrhané šance. Hnací síla investorů k nákupu aktiv v očekávání velké návratnosti investice.

FUD – fear, uncertainty and doubt (česky strach, nejistota a pochybnosti). Označení pro záměrně lživé či překroucené informace, které mají za cíl odradit investory od konkrétního blockchain projektu či kryptoměny.

Fundamentální Analýza (FA) – metodologie, která se používá v tradingu k predikci cen aktiv a je založená na ekonomických, finančních a dalších kvalitativních či kvantitativních faktorech.

Genesis Blok – první vytvořený blok blockchainové sítě.

Halving – (česky půlení) je snížení odměny pro těžaře za vytěžený blok na polovinu. U bitcoinu k tomu dochází přibližně každé čtyři roky za účelem plánovaného zpomalení uvolňování bitcoinů do oběhu až do konečného počtu 21 milionů.

Hard Fork – zásadní změna či upgrade síťového protokolu, který vyžaduje rozdělení blockchainového řetězce bloků s transakcemi na dva (starý většinou zaniká). Někdy takto ale dochází ke vzniku dvou nezávislých blockchainů (kryptoměn).

Hash Rate – jednotka výpočetní síly blockchainové sítě. Je to také výkonnost mineru pro zpracování dat (tzn. pro mining je vyšší hash rate lepší).

HODL – Hold on for Dear Life, volně přeloženo do češtiny jako držet se zuby nehty. Je to výraz krypto nadšenců, kteří za žádnou cenu svoje kryptoměny neprodávají. Vznikl jako překlep anglického slova hold (držet).

Initial Coin Offering (ICO) – krypto alternativa k IPO (initial public offering – veřejná nabídka akcií). Blockchainové startupy využívají ICO k financování svých projektů prodáváním svých nově vzniklých kryptoměny investorům.

Know Your Customer (KYC) – (česky poznej svého klienta) povinná procedura, která umožnuje společnostem identifikovat jejich zákazníky a získat tak od nich potřebná data.

Kryptoměna – digitální měna chráněná moderní kryptografií.

Lightning Network – off-chainové řešení pro škálovatelnost bitcoinu. Využívá druhé vrstvy nad původním blockchainem, a tím zvyšuje rychlost transakcí.

Miner – zařízení které je zapojené do těžícího procesu kryptoměn.

Off-chain – transakce, které neprobíhají na hlavním blockchainu, aby se předešlo přetížení sítě. Off-chainové transakce jsou pak zapsány do hlavního blockchainu hromadně. Příkladem je Lightning Network řešení pro bitcoin.

Open Source – softwarový kód dostupný všem zadarmo. Pro blockchain jsou tyto kódy k nalezení například na GitHubu.

Peněženka (Wallet) – slouží k uchovávání kryptoměn. Je několik typů peněženek: hot (online peněženka s neustálým přístupem k internetu – např. na směnárně), cold (offlinový backup – např. hardwarová peněženka Ledger), papírová (offlinová peněženka vytisknutá na papír) či mobilní peněženka (v telefonu).

Poplatek za Transakci (Transaction Fee) – částka, která se platí za provedení transakce na blockchainu. Z těchto poplatků pak mohou být těžaři placeni za svoji práci.

Privátní Klíč (Private Key) – klíč, který se používá ke kryptografickým interakcím a který prokazuje vlastnictví konkrétní adresy (peněženky). Toto je váš osobní klíč pro přístup a manipulaci s vašimi kryptoměnami, tudíž ho nikomu neposkytujte!

Proof-of-Stake (PoS) – alternativní algoritmus pro decentralizované potvrzování transakcí. Ten, kdo chce potvrdit další blok, musí „vsadit“ (stake) svoje kryptoměny. Z PoS účastníků je pak náhodným výběrem zvolen jeden.

Proof-of-Work (PoW) – počítačový algoritmus, který používá většina kryptoměn k decentralizovanému potvrzování transakcí bez potřeby prostředníka. PoW za tímto účelem využívá minery.

Resistance – výraz z technické analýzy. Označuje cenovou hladinu, kde se očekává konec růstu ceny a změna trendu.

Satoshi – nejmenší jednotka bitcoinu. Jeden satoshi je roven 0.00000001 BTC.

Satoshi Nakamoto – jméno nebo pseudonym použitý neznámým autorem (či autory) bitcoinového whitepaperu. Satoshi Nakomoto je tvůrce bitcoinu.

Shitcoin – označení pro kryptoměnu, která je považovaná za nedůvěryhodnou či bezcennou.

Smart Kontrakt – programovatelný krypto kontrakt, který umožňuje uživatelům definovat pravidla pro převod transakcí aktiv mezi zúčastněnými stranami. Funguje na bázi specifických logických operací (např. pokud –> tak) a jakmile je jednou spuštěn, nelze již měnit.

Stablecoin – mince, jejíž hodnota je kryta aktivem, aby byla její cena stabilnější (tzn. měla menší volatilitu).

Soft Fork – upgrade síťového protokolu, který nevyžaduje rozdvojení blockchainu.

Support – výraz z technické analýzy. Označuje cenovou hladinu, kde se očekává konec poklesu ceny a změna trendu.

Technická Analýza (TA) – metodologie, která se používá v tradingu k predikci cen aktiv a je založená na analýze historických dat jako je pohyb ceny či objem transakcí.

Testnet – testovací verze blockchainového kódu, kterou využívají vývojáři k experimentům a k testování nových upgradů.

Těžení (Mining) – proces, ve kterém miner (uzel) soutěží o to, aby mohl verifikovat transakci a přidat tak zápis do blockchainového řetězce. Díky těžení je celá blockchainová síť bezpečnější a těžaři jsou za svou práci odměňováni danou kryptoměnou.

Těžící Farma – sklad nebo velké datacentrum plné minerů těžící kryptoměny.

Těžící Pool – sdružení minerů, kteří spolu sdílí výpočetní sílu a těží společně. Odměnu si pak dělí rovnoměrně mezi sebou.

Ticker – krátké jméno či symbol kryptoměny (typicky tři velké písmena).

Total Supply – Celkový objem kryptoměny (maximální počet mincí).

TPS – Transakce za Sekundu – z anglického transactions per second. Je to objem transakcí, které je možno na dané blockchainové síti uskutečnit za vteřinu.

Tržní Kapitalizace – celková tržní hodnota kryptoměny (násobek počtu mincí a jejich ceny).

Uzel (node) – zařízení (např. počítač) v blockchainové síti, které aktivně pomáhá této technologii fungovat a umožňuje její bezpečný provoz. Uzly jsou mezi sebou propojené a komunikují spolu, obsahují celou kopii blockchainu a někdy i zpracovávají transakce. Dělí se podle velikosti a jejich funkce na regulární, full (spojují více uživatelů) a master uzly (ty jsou odměňovány za každý vytěžený blok).

Veřejný Klíč (Public Key) – klíč, který se používá ke kryptografickým interakcím a je spárovaný s privátním klíčem. Tento klíč můžete poskytnout ostatním, neboť slouží jako adresa, na kterou vám ostatní můžou poslat kryptoměnu. Veřejný klíč slouží také k zobrazení platební historie účtu.

Volatilita – definuje jak rychle a jak moc se mění cena konkrétního aktiva.

Whitepaper – publikace, která se používá k definování krypto projektu a k informování veřejnosti.

Čtěte také:

Archiv všech článků